OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS za vpis predšolskih otrok v vrtce Ormož za šolsko leto 2009- 2010

2. 4. 2009 33