OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi- gradbeni nadzor

16. 4. 2009 14