Objavljen JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož v letu 2009

15. 7. 2009 10