OBJAVLJEN RAZPIS dolgoročnih kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož za leto 2009

5. 8. 2009 28