JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS ZA PODRAVJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

21. 9. 2009 12