OBJEVLJENO je JAVNO ZBIRANJE PONUDB za podelitev stavbne pravice za namen izgradnje vrtca kapacitete 11 vzgojnih enot s pripadajočo zunanjo ureditvijo

24. 12. 2009 29