JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V KRAJEVNO VOLILNO KOMISIJO KS ORMOŽ

31. 5. 2010 19