SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ormož

3. 6. 2010 10