JAVNO NAZNANILO lastnikom nepremičnin na območju Občinskega prostorskega načrta občine Ormož

6. 7. 2010 18