OBVESTILO Občinske volilne komisije občine Ormož o sprejemu kandidatur

30. 8. 2010 18