Objavljeni novi razpisi (priznanje častni občan, priznanje športnika za izjemne dosežke, nagrada Ksavra Meška, priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)

6. 10. 2010 43