Javna razgrnitev sprememb Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož (LN SMO II) 8.12.2010 -27.12.2010

14. 12. 2010 14