Zapisnik o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah v času referendumske kampanije za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu 24.3.2011

24. 3. 2011 28