POGOJI za plakatiranje v času referendumske kampanje za tri zakonodajne referendume in sicer o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

9. 5. 2011 26