ZAPISNIK o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah v času referendumske kampanje za tri zakonodajne referendume in sicer o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

19. 5. 2011 18