Lokacijski načrt za daljnovod DV 2x400 kV Cirkovce - Pince - javna seznanitev - Občina Ormož

1. 6. 2011 22