JAVNO NAZNANILO lastnikom nepremičnin na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož

8. 9. 2011 29