Objava novih razpisov (pospeševanje zaposlovanja, turistična društva, poklicno izobraževanje, šport, kultura, gospodarjenje z divjadjo, ohranjanje in razvoj kmetijstva)

10. 2. 2012 61