POGOJI za plakatiranje v času volitev predsednika republike

29. 8. 2012 26