Objavljeni so novi razpisi (občinska priznanja, priznanja športnikom, nagrada Ksavra Meška, priznanja varstva pred naravnimi nesrečami, štipendije in študijske pomoči)

9. 10. 2013 31