JAVNI POZIV za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo Občine Ormož

4. 4. 2014 37