PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE IN NAMESTNIKE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE

24. 9. 2014 25