Predlaganje kandidatov za oblikovanje kandidatnih list za imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Ormož in Nadzorni odbor Občine Ormož

5. 11. 2014 34