Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož (26.01.2016 do 02.03.2016)

26. 1. 2016 32