Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož (LN SMO III) (01.06.2016 – 01.07.2016)

1. 6. 2016 102