Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Vinske kleti Verus (OPPN Verus) (01.06.2016 - 01.07.2016)

1. 6. 2016 185