Gradivo za podajo 2. mnenja k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za Lento II (OR 42) in mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga OPPN na okolje (ID številka 1958)

15. 6. 2022 Roman R. 28
15.06.2022
Objave in pozivi
15.07.2022 do 23:59
g. Boštjan Najžar