JAVNI POZIV za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predstavnika s področja gospodarstva v Svet Razvojno raziskovalnega centra RRC Ormož, javni zavod

1. 9. 2021 Roman R. 45
01.09.2021
Objave in pozivi
20.09.2021 do 23:59
ga. Mateja Zemljak