Gradivo za izdajo mnenj k Elaboratu lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. *92, 485/1 in 486/2 v k.o. 320 – Lešnica pri Ormožu

28. 7. 2021 Roman R. 51
28.07.2021
Objave in pozivi
14.08.2021 do 23:59
g. Boštjan Najžar
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog