Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 98 in 99/1 k.o. Gomila

31. 5. 2021 Roman R. 47
31.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
16.06.2021 do 23:59
g. Boštjan Najžar