Objava javne dražbe parc. št. 336-6, 340-17, 340-19 k.o. 332 Ormož

26. 4. 2021 Roman R. 53
26.04.2021
Javne dražbe
20.05.2021 do 10:00
ga. Mateja Zemljak