JAVNA DRAŽBA za prodajo solastniškega deleža nepremičnin – stavbna zemljišča s parc. št. 263/2 k.o. 332 Ormož ter 667/3 in 667/4 obe k.o. 318 Hardek

30.09.2020 Roman R. 82