Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Lenta II (OR 42)

08.09.2020 Roman R. 64
08.09.2020
Objave in pozivi
25.09.2020 do 23:59
g. Boštjan Najžar