NMV IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PZI ZA ENERGETSKO SANACIJO JAVNIH STAVB V OBČINI ORMOŽ (STAVBA OBČINE ORMOŽ, KOŠARKINA HIŠA NA KOGU, OSNOVNA ŠOLA PODGORCI IN LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ)

09.01.2020 Roman R. 219
09.01.2020
Javna naročila
23.01.2020 do 09:00
ga. Klavdija Bac