Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

27.11.2019 Roman R. 145
27.11.2019
Namere in odločbe
13.12.2019 ob 23:59
ga. Mateja Serec