Gradivo za smernice za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormožu

24.10.2019 Roman R. 210