Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC VIII)

30.08.2019 Roman R. 266
30.08.2019
Javna naznanila in razgrnitve
04.10.2019 ob 23:59
g. Boštjan Najžar