Investicijsko vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja v letu 2020

217.275,61 €
Lastni projekti
V teku
marec 2020
november 2020