Modernizacija javne poti Jastrebci

Zaključeno
Izvedeno v letu 2019