Modernizacija javne poti Dobrava

Zaključeno
Izvedeno v letu 2019