Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanije za lokalne volitve 2018

05.09.2018 Roman R. 612