Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008

14.02.2008 639
7. SKLEP o letni naročnini na Poročevalec občine Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008
8.SKLEP o letni naročnini na Uradni vestnik občine Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008
10.SKLEP o imenovanju članov v svet Glasbene šole ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008
12.SKLEP o imenovanju članov v svet Javnega zavoda Lekarna Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008
14.SKLEP o imenovanju članov v svet Osnovne šole Stanka Vraza Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008
15.SKLEP o imenovanju člana v svet Centra za socialno delo Ormož ( Uradni vestnik Občine Ormož 3/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2008
Začetek veljavnosti: 12.02.2008