Uradni vestnik Občine Ormož 21/2007

24.12.2007 616
160. ODLOK o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 21/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2007
Začetek veljavnosti: 01.01.2008
Konec veljavnosti: 21.02.2014