O občini Ormož
Osebna izkaznica Občine Ormož
Splošni akti Občine Ormož
Občinski svet
Župan in podžupan
Prodaja in obremenjevanje občinskega stvarnega premoženja
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vloge
Katalog informacij javnega značaja
Občinski predpisi
Javna naročila, razpisi in objave
Projekti
Krajevne skupnosti
Javna razvojna agencija občine Ormož
Mladinski center Ormož
Javni zavod za informiranje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Klub ormoških študentov
Informacije za podjetnike in investitorje
CSO ORMOŽ - center za starejše občane d.o.o.
Mrežni podjetniški inkubator Ormož
Poslanska pisarna
ENSVET-Energetska pisarna
LAS UE ORMOŽ
Prireditve - Turistične informacije (TIC)
Statistični podatki
Predstavitev občine Ormož
Turizem
Novice in obvestila
Glasilo Občine Ormož
Energetsko svetovalna pisarna Ormož
Sestava občinskega sveta
Seje občinskega sveta
Svetniški klubi
Odbori in komisije
Župan
Podžupan
Prodaja občinskega premoženja
Obremenjevanje občinskega stvarnega premoženja
Sestava nadzornega odbora
Gradivo nadzornega odbora
Direktorica občinske uprave
Medobčinska uprava Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
Urad župana
Oddelek za finance
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem
Gospodarske javne službe
Občinski štab za civilno zaščito
Vloge na področju okolja in prostora
Vloge na področju gospodarstva
Vloge na področju družbenih dejavnosti in splošnih zadev
Ostale vloge
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Kazala predpisov
Poročevalec Občine Ormož
Uradni vestnik Občine Ormož
Uradna prečiščena besedila občinskih aktov
Neuradna prečiščena besedila občinskih aktov
Proračun Občine Ormož
Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož
Energetska sanacija knjiznice F.K.Meska Ormoz
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci
Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja s ČN ter hodnikom za pešce z JR
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje
Comenius Regio partnerstvo
Lokalni energetski koncept Občine Ormož 2012
Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacijska organizacija - RDO
REKREACIJA V NARAVI - POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE BREZ MEJA
Sodelovanje mest – City cooperation
Projekt OREH - Poslovne cone Ormož
Ureditev grajske pristave v mestu Ormož
Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Izgradnja ceste do domačije Magdič pri Gomili na Kogu
Izgradnja prizidka telovadnice k OŠ Kog (Podružnična šola)
Modernizacija lokalne ceste 302-090 Ormož – Ivanjkovci
Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161 odsek Slančaves
Umetno bogatenje podtalnice - II. zaključna faza
Partnerstvo za Prlekijo
KS Ivanjkovci
KS Miklavž pri Ormožu
KS Kog
KS Ormož
KS Podgorci
KS Velika Nedelja
Vizija
Poslanstvo in smotri
Globalni cilji
Strategija
Vrednote
Aktualni razpisi
Finančni načrti in letna poročila
LAS UE Ormož
Področja delovanja
PORETEKS
Cenik storitev
Katalog informacij javnega značaja
Pripravljeni in izvedeni projekti
Analize, študije, razvojni programi
Predstavitev poslovne cone ORMOŽ
Mednarodni trgovinski informacijski portal slovenskih, ruskih in balkanskih podjetij
Mrežni podjetniški inkubator Ormož
Poziv potencialnim inkubirancem
Predstavitev MPI Ormož
Vabilo
Storitve
Aktualno
Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb
Išči      
Prva stran Vsebina Novice Turizem  

Prva stran / O občini Ormož / Turizem
Turizem

 »Tu ostanem, tu mi ne more nikoli ničesar manjkati! Prlé pa si postavim še dom, saj ni mogoče, da takih nebes na zemlji ne bi hoteli imeti še drugi, ki pridejo za menoj!«  (Franc Milošič)

»Here I shall stay, here I will never lack anything. I'll swiftly build up a home. The others which follow will surely be wanting this heaven on earth.« (Franc Milošič) 

Informacije o turistični ponudbi:

TIC ORMOŽ

www.ormoz.net

TEL: 00386 2 741 53 56, 

TEL: 00386 51 63 43 11

e-mail: tic.ormoz.grad@siol.net

 www.martinovanje.si

DELOVNI ČAS:

31. 10. - 30. 04.
Torek - Petek: 08.00 - 16.00
Sobota: 09.00 - 13.00

01. 05. - 30. 10.
Ponedeljek - Petek: 09.00 - 17.00
Sobota: 09.00 - 14.00

OPENING TIME:

 31. 10. - 30. 04.
Tuesday - Friday: 08.00 - 16.00
Saturday: 09.00 - 13.00
 

                 01. 05. - 30. 10.
                  Monday - Friday: 09.00 - 17.00
                   Saturday: 09.00 - 14.00


Turistična dejavnost

Cenik vodenja lokalnih turističnih vodnikov:

Storitev

EUR neto

Vodenje turistov po občini Ormož pod
vodstvom turističnega vodnika*

v slovenskem jeziku

10,43**

Vodenje turistov po občini Ormož pod
vodstvom turističnega vodnika*

v tujem jeziku

14,60**

Posredovanje pri turističnih storitvah na
naših turističnih točkah

3%________
* Vodniško službo izvajajo vodniki z opravljenim tečajem za lokalnega turističnega vodnika na območju Občine Ormož.
** Cena velja za skupino od 5 do 50 oseb. Osnovne in srednje šole imajo 25% popusta. Naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja le-to sporočiti vsaj 24 ur pred napovedano uro, sicer se ga bremeni za polovično ceno vodenja.

Oddelek za gospodarske dejavnosti - povezava

 

 

TIC Ormož (v gradu Ormož), Kolodvorska 9, 2270 Ormož:  Regionalna destinacijska organizacija Ptuj-Jeruzalem Ormož-Haloze-Slovenske gorice
  Sejmi v občini Ormož
  Turizem in gostinstvo
  Lokalni turistični vodniki
Priloge
 Ormoz_brosura_2012 SLO
 Ormoz_brosura_20121209_DEU
 Ormoz_brosura_20121209_ENG
 Zemljevid mesta, stadtplan, city map Ormož

© Copyright 2007 | Center za heterogeno procesiranje